Documenten
Onthaalbrochure Seizoen 2018 - 2019  -  Algemene info
Documenten in het geval van sportongeval (Gymfed)
Alle verdere informatie (oa. de polisvoorwaarden) kan je op de website van de Gymfed vinden, zie link hieronder:
http://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu
Tussenkomst mutualiteit

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit. Bij inschrijving (registratie) én betaling via het inschrijvingsplatform van de GymFed zal men terzelfdertijd automatisch via mail een document toegestuurd krijgen waarmee u terugbetaling kunt krijgen.
Dit is een standaarddocument dat geldig is voor alle ziekenfondsen. 

Integratie Gedrags- en Ethische Code in de clubwerking

Alle clubs aangesloten bij de GYMFED volgen het beleidsdocument ‘Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van de GYMFED voor trainers, coaches en clubs’. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden.
De GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek de trainer of coach - zich altijd moeten houden aan de principes van goed gedrag en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en een voorbeeld dienen te zijn voor alle andere die betrokken zijn bij het clubleven.


Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).