Onze missie
 • Sportac'86 Deinze vzw wil op een aangename, sportieve, pedagogisch en medisch verantwoorde wijze gymnastiekbeoefening aanbieden aan kinderen en jongvolwassenen in verschillende disciplines en dit zowel op recreatief als competitief gebied.
 • Wij vinden het belangrijk dat jongeren gesensibiliseerd worden om aan sportbeoefening te doen om er een gezonde levensstijl op na te houden. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om niet enkel aan sportieve doelstellingen te voldoen, maar willen ook werken aan de totale ontplooiing van elk kind.
 • Met onze competitiegroepen willen we een zo hoog mogelijk niveau halen, nationaal en internationaal.

 • De recreatieve gymnastiek wordt aangeboden aan kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar. Deze kinderen leren al spelenderwijs bewegen en turnen. Zij kunnen dan verder evolueren in de verschillende recreatieve en competitieve groepen tot op jong volwassen leeftijd. Zowel jongens als meisjes zijn welkom, ook jongeren met een beperking zolang het onze mogelijkheden toelaat.
 • Sportac'86 biedt competitie aan in de volgende disciplines: artistieke gymnastiek heren, acrobatische gymnastiek, trampoline, tumbling en rope skipping. Deze kinderen worden via scouting door onze competitietrainers geselecteerd. Professionele toestellen staan ter onze beschikking.
 • De club werkt met nevenafdelingen in De Pinte, Sint-Martens-Latem, Machelen en Ronse, waar enkel recreatieve gymnastiek en rope skipping worden gegeven.
 • We streven naar een zo gevarieerd en kwaliteitsvol mogelijk aanbod.
Onze visie
 • Recreatie: hier is het belangrijk dat we de gymnastieksport en de rope skipping toegankelijk maken voor een groot publiek, ongeacht de verschillende basiscompetenties, met oog voor aangename spel- en sportbeleving op ieders niveau. We hechten niet enkel belang aan het aanleren van techniek, maar ook aan een aangename sfeer en het prikkelen van sociale vaardigheden. We willen onze jeugdwerking fors blijven uitbouwen en hierin investeren.
  We streven er ook naar om onze trainers warm te maken om zich bij te scholen om nog kwaliteitsvollere trainingen te kunnen aanbieden.
  Talentendetectie gebeurt in deze groepen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Naast het sportieve luik zijn ook sociaal-maatschappelijke doelstellingen een absolute noodzaak.

 • Competitie: we richten ons hierbij tot een beperkter publiek, kinderen met talenten voor onze disciplines. De nadruk zal hier vooral liggen op prestatie. Uiteraard vinden we het ook belangrijk dat die kinderen ook alle andere waarden meekrijgen zoals discipline, samenwerking, doorzettingsvermogen, fair play teneinde hun totale persoonlijkheid positief te stimuleren. Het blijft een voortdurende uitdaging van de club om aan onze gymnasten alle mogelijke vormen van ondersteuning aan te bieden, dit met betrekking tot voeding, rust en inspanning, psychologische ondersteuning, medische omkadering, enz.

Evenwicht tussen recreatie en competitie: we beschouwen het als één van onze verantwoordelijkheden om de gymnastieksport en de rope skipping te promoten en zo de jongeren warm te maken tot sportbeoefening en gezonde levensstijl. Een brede basis in onze club is absoluut noodzakelijk om dit doel te verwezenlijken én om de competitiesport mogelijk te maken. Er is transfer tussen recreatie en competitie én omgekeerd.