Documenten
Wat te doen bij een sportongeval

Download het ongevallenformulier 2018-2019. (zie hieronder)

Volg de procedure en zorg ervoor dat het aangifteformulier VOLLEDIG is ingevuld, gedateerd én ondertekend.

Onderaan het formulier Medisch Attest dient u een kleefbriefje van uw ziekenfonds aan te brengen.

Als het formulier niet volledig is ingevuld kan de aangifte NIET ONLINE worden verstuurd.

Wanneer het Aangifteformulier en het formulier Medisch Attest zijn ingevuld bezorgt u dit aan het clubsecretariaat.

Dit kan u doen op 2 manieren:

1) de documenten deponeren in de witte brievenbus die zich bevindt in de tussenruimte voor de turnzaal

2) ofwel de documenten deponeren in de brievenbus van de secretaris : Kastanjelaan 8 , 9800  Deinze.

De secretaris vervolledigd het formulier en zorgt ervoor dat de aangifte ONLINE wordt ingediend bij de Gymfed.

Van zodra de aangifte ONLINE is ingediend ontvangt u per mail de bevestiging van indiening.

Nadien ontvangt u nog een officieel schrijven.

Documenten in het geval van sportongeval (Gymfed)
Alle verdere informatie (oa. de polisvoorwaarden) kan je op de website van de Gymfed vinden,
Tussenkomst mutualiteit

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportclub afsluit. Bij inschrijving (registratie) én betaling via het inschrijvingsplatform van de GymFed zal men terzelfdertijd automatisch via mail een document toegestuurd krijgen waarmee u terugbetaling kunt krijgen.
Dit is een standaarddocument dat geldig is voor alle ziekenfondsen. 

Integratie Gedrags- en Ethische Code in de clubwerking

Alle clubs aangesloten bij de GYMFED volgen het beleidsdocument ‘Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van de GYMFED voor trainers, coaches en clubs’. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden.
De GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen - en specifiek de trainer of coach - zich altijd moeten houden aan de principes van goed gedrag en zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en een voorbeeld dienen te zijn voor alle andere die betrokken zijn bij het clubleven.


Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

Hierbij vindt u de engagementsverklaring van onze club in het kader van Gymtastisch Sporten (actie van Gymfed) en de codes voor gymnasten, ouders en trainers

http://www.swcloud.net/users/sportacdeinze/sitemanager/swfiles/files/engagementsverklaring-Sportac8613092020162223.pdf

http://www.swcloud.net/users/sportacdeinze/sitemanager/swfiles/files/gedragscode-gymn-skippers--en-ouders.pdf 

http://www.swcloud.net/users/sportacdeinze/sitemanager/swfiles/files/Gedragscode-trainers-1.pdf