Onze Missie - Onze Visie

MISSIE – VISIE

 

Sportac’86 Deinze vzw wil op een aangename, sportieve, pedagogisch en medisch verantwoorde wijze gymnastiek en rope skipping aanbieden aan kinderen en jongvolwassenen op 6 locaties: Deinze, SMLatem, De Pinte, Ronse, Nevele en Machelen.

We hebben een groot recreatief luik van 3 - tot 18 jarigen en een competitief luik in 5 disciplines: acrobatische gymnastiek, rope skipping, toestelturnen jongens, trampoline en tumbling. Met onze competitiegroepen willen we een zo hoog mogelijk niveau halen, nationaal en internationaal.

We vinden het belangrijk dat jongeren gesensibiliseerd worden om aan sportbeoefening te doen om er een gezonde levensstijl op na te houden. Naast de sportieve doelstellingen willen we ook werken aan de totale ontplooiing van elk kind.

 

De recreatieve gymnastiek wordt aangeboden vanaf 3 jaar via multimove in combinatie met basisturnen. Recreatieve rope skipping start vanaf de leeftijd van 7 jaar.

Zowel jongens als meisjes zijn welkom, ongeacht hun afkomst of basiscompetenties.

Kinderen met een beperking zijn welkom zolang onze draagkracht het toelaat.

Naast het aanleren van technieken, hechten we ook zeer veel belang aan sociale competenties en een sportieve, positieve sfeer.

 

In onze competitie zitten jongeren die werden gescout door onze competitietrainers volgens een bepaalde procedure. Naast prestatie staan ook hier andere waarden in het daglicht zoals samenwerken, discipline, doorzettingsvermogen, fair-play… teneinde hun totale persoonlijkheid positief te stimuleren.

 

De club werkt met nevenafdelingen - De Pinte, Machelen, Nevele, Ronse en Sint-Martens-Latem – waar enkel recreatieve gymnastiek en rope skipping wordt gegeven. In Deinze zit naast recrea ook het volledige competitieve luik met de 5 disciplines.

 

Er staan professionele toestellen ter onze beschikking dank zij de intense samenwerking met de Stad Deinze. We werken ook samen met andere externen zoals scholen, de andere gemeenten waar we actief zijn, gezinsbond, sportdiensten enz..

We maken onze trainers warm om zich bij te scholen om een zo gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod mogelijk te maken.

Sportac´86 - Woordspel

S        Sportieve levensstijl en Sociaal

P        Persoonlijkheid , Pedagogisch, Positief en Prestatie

      Originaliteit en Ontplooiing

      Recreatie

T        Team

A         Aanbod

C          Competitie

8         8 specifieke groepen

6          6 locaties