Q4G- kwaliteitslabel


Het Q4G-logo prijkt op onze website. Met een pracht van een score 87.8%, hebben wij dit kwaliteitslabel behaald. Dat hier weer een pak werk achter zit kan je wel vermoeden. Onze sportcoördinator kan duidelijk haar dagen vullen. Echter met pracht van een eindresultaat!
Proficiat aan haar en aan al die haar daar bij hielpen.
Waar gaat het nu eigenlijk over, wel het betreft hier een overkoepelend project dat de clubs van de drie belangrijkste Belgische federaties, namelijk Gymfed, BVLO en Vlaanderen Turnsport, aan een doorlichting onderwerpt met een drieledig doel:
  1. de ontwikkeling van het bewustwordingsproces m.b.t. het belang van de kwaliteit binnen de clubs
  2. de verbetering van het gym/rope skipping aanbod in België
  3. de ondersteuning van de voorziening van informatie over het gymnastiekaanbod naar gymnasten en ouders toe

In zijn pilootfase eind jaren negentig was Sportac al betrokken bij de eerste doorlichtingen. Het project op zich werd met behulp van de VUB te Brussel indertijd opgestart. Sinds die tijd hadden wij ons echter niet meer laten doorlichten en konden wij niet met het kwaliteitslabel naar buiten komen. Voor eind 2005 werden alle clubs, die wensen aan competitie te doen, verplicht zich te laten doorlichten via dit programma dat ondertussen aan zijn derde uitgave is.

Er zijn drie verschillende programma's voor deze certificering afhankelijk van de sportieve oriëntatie van een club. Sportac koos hier voor de meervoudige sportoriëntatie, wat er op neer komt dat binnen onze club er zowel een strategie bestaat voor recreatief turnen als voor competitie turnen.

Wat wordt er nu allemaal geëvalueerd?

  • Het club management of bestuur
  • Het betreffende sportaanbod, dit betekent alle disciplines met hun subcategorie (I, C, B & A - niveau), de basis groepen, de recreatie enz.
  • De accommodatie: alle sportzalen die door Sportac gebruikt worden in de verschillende gemeenten waar wij actief zijn. Een heuse taak dus, want van alles dienen vooraf fiches opgemaakt en verstuurd te worden naar de auditeur. De nodige software wordt ter beschikking gesteld om deze taak te ondersteunen. 

Hier een greep uit de voorbereidende taken:

  • opmaken van een en aparte fiche per trainer
  • opmaken van een document van iedere gebruikte gymzaal met een beschrijving van de accommodatie en van alle toestellen
  • opmaken van een trainerschema per groep en de doelstellingen voor dit sportseizoen definiëren
  • alle taken van het bestuur worden gedocumenteerd

Om het label te behalen moet men op elk onderdeel minstens 50% en een totaal gemiddelde van 60% scoren. Daar zijn we dus ruimschoots over. We zijn geslaagd voor alle disciplines, basisgroepen en recreanten. Met ons behaald resultaat behoren wij tot de top 10 in Vlaanderen en staan we op de derde plaats binnen de Oost-Vlaamse clubs. Een en ander staat vermeld op de website 
www.q4gym.be

Bij een volgende audit zal de ondervrager dan ook nazien of een club deze richtlijnen heeft uitgewerkt. De certificering is drie jaar geldig. Uiteraard blijven we werken aan kwaliteit en kan de club steeds gescreend worden.

Tenslotte, ook onze eigen "Sportac-redactiecel" heeft een belangrijke rol: ons Sportac Contact-boekje als communicatie instrument naar de ouders, (ere)leden en sponsors maakt deel uit van de structuur van onze sportvereniging.