Basisgym
Kleuterturnen in combinatie met multimove: de kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun motorische basiseigenschappen (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en coördinatie). Dit draagt uiteraard ook bij tot het ontwikkelen van een gezonde en veilige levensstijl. Ook de socio-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd: ze moeten hun beurt leren afwachten, elkaar helpen, in groepjes opdrachtjes uitvoeren, omgaan met fairplay enz… Door dit groepsgebeuren zal ook de zelfredzaamheid positief geprikkeld worden.
En laten we ook niet vergeten dat het kind cognitief ook heel wat bagage meekrijgt via sport: getalbegrip, kleuren en vormen, muziek, ritme…Het is heel belangrijk dat de kinderen plezier beleven tijdens het sporten.

Basisgymnastiek
: hier verwerven de kinderen naast het verder ontplooien van hun motorische competenties ook verschillende gymnastiekbewegingen, aangepast aan de leeftijd.


Bij de recreagym gaat de aandacht meer naar het trainen van specifieke vaardigheden, afhankelijk van de discipline.