Rope skipping
Touwtje springen is honderden, misschien zelfs duizenden jaren oud en werd in zowat de hele wereld beoefend. In het oude Griekenland namen mannen deel aan wedstrijden waarbij moest gesprongen worden over een houten roede of stick. Waarschijnlijk zou deze activiteit aan de oorsprong liggen van wat wij nu "Rope skipping" noemen. De huidige vorm werd in 1969 ontwikkeld door Richard Cendali. In een poging om het saaie springen ter plaatse, dat hij als profvoetballer deed om in conditie te blijven, wat aangenamer te maken, zocht hij naar nieuwe mogelijkheden. Samen met de leerlingen van de basisschool in Colorado, waar hij lesgaf, vond hij dag na dag nieuwe stunts uit, zowel in 1 touw als in 2 lange touwen die alternerend werden rondgedraaid: double dutch. In ieder geval... al gauw had iedereen de "skip" microbe te pakken.

In 1983 stichtte Cendali dan de I.R.S.O. (International Rope Skipping Organisation) en trok met zijn internationaal demonstratieteam de hele wereld rond. Via workshops en demonstraties veroverde hij ook de harten van vele Europeanen. Nadat Cendali, via een bijscholing voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, de BVLO (Bond voor Lichamelijke Opvoeding) overtuigde van de voordelen van rope-skipping kwam in 1991 ook België in de ban van deze nieuwe sport.

Binnen de BVLO werd meteen afdeling rope skipping gestart die instaat voor de promotie van rope skipping in België (workshops, demonstraties, bijscholingscursussen, opleiding juryleden, steun aan beginnende clubs e.d.) en die de organisatie van Europese kampen en kampioenschappen op zich nam. Al gauw bleek ook nood aan een Europese organisatie: de E.R.S.O. (European Rope Skipping Organisation), die in 1993 in Zweden werd opgericht en tot doel heeft de uit- bouw en promotie van rope-skipping in de verschillende Europese landen te coördineren. Bron: BVLO

In de zomer van 2008 werd een nieuwe rope skipping federatie opgericht, BRSF (Belgium Rope skipping Federation) genaamd. Zo wat alle competitieclubs in België hebben de overstap gemaakt van BVLO naar deze nieuwe federatie. BRSF is voortaan ook de federatie waar Sportac Rope Skipping bij is aangesloten.