Welkom

Info seizoen 2021-2022 (onder voorbehoud van goedkeuring van de zalen door stad Deinze)

 


Welkom beste ouders, gymnasten en skippers. 

De afgelopen maanden hebben we met een aantal geëngageerde trainers een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van onze club. Met de uitgewerkte wijzigingen willen we trainingen aanbieden die meer aansluiten bij de precieze leeftijd van de kinderen..

Wij geven vooraf graag even toelichting over de nieuwe clubstructuur die ingaat vanaf september 2021.


Gelieve onderstaande info goed door te nemen vooraleer u uw kind opnieuw inschrijft.NIEUW  IN SEIZOEN 2021-2022:Het kleuterturnen is enkel voor de kleuterklassen. K staat voor kleuterturnen en het cijfer ernaast staat voor het jaartje. K1= kleuterturnen voor de eerste kleuterklas, K2 kleuterturnen voor de tweede kleuterklas en K3 kleuterturnen voor de derde kleuterklas. Zij blijven turnen in de turnzaal van de Palaestra. Tarief 1u kleutergym = 185 euro.

Inschrijven hiervoor kan via: 
-       Deinze K1: 1ste Kleuter Woe (1u)

-       Deinze K2: 2de kleuter Woe (1u)

-       Deinze K3: 3de kleuter Woe (1u) 

-       Deinze K1: 1ste kleuter Za (1u)

-       Deinze K2: 2de kleuter Za (1u)

-       Deinze K3: 3de kleuter Za (1u)

 
-       Nog nieuw is dat we vanaf nu voor K3 2 trainingen aanbieden per week: dit is facultatief. U kan dus kiezen voor K3 op woensdag en/of op zaterdag. Tarief 2u kleutergym = 260 euro. Goed uitkijken dus bij de inschrijving in de juiste groep: Deinze K3: 3de kleuter WOE + ZA (2u)


Het eerste leerjaar wordt  hieruit gehaald en in ons basisturnen opgenomen. Ook hier gebruiken we een letter en een cijfer: B1, waarbij B staat voor basisturnen en het cijfer 1 staat voor 1ste leerjaar. Deze groep zal vanaf nu 2 trainingen krijgen van telkens 1.5 uur/training. De lessen gaan door in een speciaal ingerichte turnzaal van campus Sint-Hendriks in Deinze. Tarief voor 3u = 300 euro. Inschrijven via: Deinze B1: Basisgym 1ste Leerjaar WOE + ZA (3u)


Alle overige basisgroepen worden gesplitst. Concreet volgen we hier ook de redenering: B staat voor basisturnen en het cijfer voor het leerjaar. We hebben dus naast de B1, een B2, B3, B4, B5, B6 en B+12 (= basisturnen voor de leerlingen uit het middelbaar onderwijs). Dit alles om nog meer tegemoet te komen aan de specifieke noden van elke leeftijdsgroep. Tarief 3u = 300 euro.
Inschrijven via: Deinze B2: Basisgym 2de leerjaar WOE + ZA (3u) of Deinze B3: Basisgym 3de leerjaar WOE + ZA (3u)


B1, B2, B3 krijgen 2 trainingen per week buiten de Palaestra. B1 en B2 in Sint- Hendriks en B3 in Sint-Theresia. 


B4, B5, B6 en B+12jaar blijven genieten van 1 training per weekwaarbij B4 ook in Sint-Theresia en B5, B6 en B+12 in de Palaestra. We hebben helaas geen aanbod van 2 trainingen wegens gebrek aan plaats en trainers. Tarief 1,5u = 225 euro.

Hiervoor kan ingeschreven worden via: 

-       Deinze B4: Basisgym 4de leerjaar ZA (1.5u)

-       Deinze B5: Basisgym 5de leerjaar VRIJ (1.5u) 

-       Deinze B6: Basisgym 6de leerjaar VRIJ (1.5u)

-       Deinze B+12: Gym +12 jaar Vrij (1.5u)UITERAARD WILLEN WE HIER ZOALS ELK JAAR MEEGEVEN DAT WE STERK AFHANKELIJK ZIJN VAN UURROOSTERS VAN ONZE STUDERENDE TRAINERS EN VAN HET AANTAL INSCHRIJVINGEN. Concreet zou het kunnen zijn dat we toch bepaalde groepen moeten samenzetten, maar dat is in eerste instantie niet het opzet.Wegens heel veel vraag richten we opnieuw trampoline in op recreatief niveau. Hier zijn evenwel enkele zaken aan gekoppeld:

·      TRA1: trampoline voor kinderen van het 1ste leerjaar. Men kan enkel inschrijven hiervoor in combinatie met B1 op zaterdag. Dit heeft te maken met bepaalde motorische vaardigheden die een kind moet verwerven alvorens veilig op een trampoline te kunnen oefenen. Tarief hiervoor bedraagt 280 euro. Hier moet dus ingeschreven worden voor de combinatiegroep: Deinze TRA1 + B1: trampoline + gym 1ste lj WOE+ZA

·      TRA2: voor kinderen uit het 2de leerjaar enkel in combinatie met B2 op zaterdag. Tarief hiervoor bedraagt 280 euro.
Inschrijven combinatiegroep: Deinze TRA2 + B2: trampoline + gym 2de lj WOE+ZA

·      TRA3-6 is voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar. Hier zullen zij de eerste les(sen) gescreend worden op voldoende motorische vaardigheden om dit veilig te laten verlopen. We gaan ervan uit dat die verworven werden in de scholen. Er moet dus niet worden gecombineerd met een basisgroep tenzij de vaardigheden onvoldoende blijken. Het tarief bedraagt 225 euro.

Hiervoor inschrijven via: Deinze TRA3-6: trampoline 3lj-6lj ZA (1.5u)In Ronse zullen de kinderen van B1 en B2 gesplitst worden van de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. we hopen zo ook meer te kunnen inspelen op de noden van die specifieke leeftijdsgroepen. De leerlingen van het middelbaar zullen aansluiten bij de B+12 in Deinze. 

De groepen te Ronse zijn:

-       Ronse B1-B2: Basisgym 1ste-2de lj VRIJ (1u). Tarief = 185 euro.

-       Ronse B3-6: Basisgym 3lj-6lj VRIJ (1.5u). Tarief = 225 euro.

Voor kinderen die eerder geselecteerd werden door de trainers, bieden wij de Beloftengroep aan: Ronse Gym Beloften 3lj-6lj VRIJ + ZA (3.5u). Tarief = 320 euro. (Dus énkel na selectie!)Rope skipping staat bij de inschrijving open voor  kinderen uit het 1ste tot 6de leerjaar in Deinze, Nevele en Machelen. In De Pinte kunnen ook leerlingen uit het middelbaar inschrijven.  Voor elke afdeling bedraagt het tarief € 125 (1u). Onze recreatie RS groepen zijn:

-       Deinze RS1-6: Recrea VRIJ (1u)

-       Machelen RS1-6: Recrea MA (1u)

-       Nevele RS1-6: Recrea WOE (1u)

-       De Pinte RS1 - Recrea1 VRIJ (1u)

-       De Pinte RS2 - Recrea2 VRIJ (1u)

-       De Pinte Rope Skipping Sportacus (2u). Tarief = 170 euro.(Ook hier kan énkel ingeschreven worden na selectie door de trainers)Even meegeven dat we kleutertjes uit de derde kleuterklas die enige motorische “voorsprong” kennen op hun leeftijdsgenoten zullen ontvangen in september op een testles in de door u gekozen afdeling rope skipping om ze dan vervolgens manueel via ons in te schrijven bij positief resultaat. Deze kindjes worden vooraf aangemeld via mail bij sportcoordinator@sportac86.be  en sportacbasisropeskipping@gmail.com

Indien u vragen heeft over het sportieve luik mail dan zeker naar
sportcoordinator@sportac86.be

of bel op het nummer 0491/73 46 15 en laat een duidelijke boodschap na.

Bij problemen om in te schrijven mail dan zeker naar anouschka@sportac86.be Turnhal sportcomplex Palaestra:  Kastanjelaan 35,  9800 Deinze 


WOENSDAG                15u00-16u00                   K3                      3de kleuterklas
                                   16u00-17u00                   K2 en K3            2de kleuterklas en 3de kleuterklas
                                                                                                   Opgelet K3 schrijft in voor 1 of 2 trainingen.

                                   15u00-16u00                   TRA1                  Trampoline voor 1ste leerjaar, verplicht te combineren met B1


                                                                                                    op zaterdag= gym
                                   16u00-17u00                   TRA2                  Trampoline voor 2de leerjaar, verplicht te combineren met B2

                                                                                                    op zaterdag= gym

VRIJDAG                      17u30-19u00                   B5                      Basisgym 5de leerjaar

                                    17u30-19u00                    B6                      Basisgym 6de leerjaar

                                    19u30-21u00                    B+12                  Basisgym leerlingen middelbaar

ZATERDAG                   09u00-10u00                   K1 en K2            1ste kleuterklas en 3de kleuterklas.
                                                                                                        Opgelet K3 schrijft in in een groep voor 1 of voor 2 trainingen.

                                     10u00-11u00                    K3                       3de kleuterklas

                                     15u00-16u30                   TRA 3-6               Trampoline voor 3de leerjaar tot en met 6de leerjaar:

                                                                                                        deelnemers worden gescreend op vormspanning

                                                                                                        wegens veiligheid.Turnzaal campus Sint-Hendrik, Leiepoort Deinze: Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze

WOENSDAG                 17u00-18u30                    B1                        Basisgym 1ste leerjaar, 2detraining op zaterdag
                                     17u00-18u30                   B2                        Basisgym 2de leerjaar, 2detraining op zaterdag

ZATERDAG                    09u00-10u30                   B1
                                     10u30-12u00                   B2


Turnzaal campus Sint-Theresia, Leiepoort Deinze: Gentpoortstraat 37, 9800 Deinze

WOENSDAG                 17u00-18u30                    B3                               Basisgym 3de leerjaar, 2detraining op zaterdag

VRIJDAG                     18u00-19u00                    RS basis Deinze       Basis ropeskipping 1-6 leerjaar

ZATERDAG                   09u00-10u30                    B3                               Basisgym 3de leerjaar

                                     09u00-10u30                    B4                               Basisgym 4de leerjaar
Sporthal ’t Rosco Ronse: Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

VRIJDAG                       17u00-18u00                    B1 en B2                    Basisgym 1ste en 2de leerjaar

                                      18u00-19u30                    B3-6                            Basisgym 3de tot en met 6deleerjaar

                                      18u00-19u30                   Beloften                      Enkel na selectie

ZATERDAG                    12u00-14u00                   Beloften                      Enkel na selectie


Sporthal Oostbroek Nevele:  Zeistraat 41  Deinze-Nevele

WOENSDAG                 16u00-17u00                   RS basis Nevele           Basis ropeskipping 1-6 leerjaarSporthal Machelen VBS Leiebloem: Schoolstraat 18, Machelen

MAANDAG                    18u00-19u00                  RS basis Machelen       Basis ropeskipping 1-6 leerjaar


Sporthal Erasmus De Pinte: Kasteellaan 1, 9840 De Pinte


VRIJDAG                       18u00-19u00                  RS-1                               Basis rope skipping groep 1, ingedeeld volgens niveau

                                     19u00-20u00                  RS-2                               Basis rope skipping groep 2, ingedeeld volgens niveau


ZONDAG                       10u00-12u00                  Sportacus                      Enkel na selectie


COVID-coördinator

Catherine Rotsaert
0491/73 46 15
 

Zomerkampen  basisgymnastiek en basis Rope Skipping

 

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat ogenblik zullen wij moeten bijsturen indien nodig.

Indien er te weinig of teveel kandidaten zijn, zullen wij ook moeten bijsturen afhankelijk van het aantal beschikbare trainers.

Het spreekt vanzelf dat wij u op voorhand zullen verwittigen en het eventueel reeds gestorte bedrag terugstorten. Wees dus zeker heel duidelijk in uw communicatie over welke kind het gaat en welk kamp.

We hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij 😊

Basisgymnastiek

week 1 van 05 - 09/07/21
week 2 van 26 - 30/07/21
week 3 van 02 - 06/08/21


Voor wie:           Alle Sportacleden EN externen van 6 tot en met 12 jaar (lagere school)                             

Wanneer:           Elke dag van 10u00 – 17u00

Praktisch:           Eerste dag aanmelden om 09u45

                         Turnzaal Palaestra te Deinze

                         Eigen lunch in de cafetaria

Kledij:                turnpak of T-shirt en short, sportschoenen voor buiten de turnhal, zwemgerief

Inhoud:              basisgym, trampoline, tumbling, toestelturnen. We gaan ook 2 x zwemmen.

Prijs:                  € 105/ kind. (Niet-leden € 130/ kind)

Inschrijven via mail naar sportcoordinator@sportac86.be
Inschrijving pas geldig na storting van  

€ 105/ € 130 op IBAN: BE47 0689 3420 2680 - Vermeld “zomerkamp basisgymnastiek/week/naam kind”

Op aanvraag zullen we opvang voorzien voor (vanaf 8u45) en na de lessen (tot max 18u15) mits vergoeding van 1.5 euro per opvang en mits aanvraag voor het kamp. 

Basis Rope Skipping

 

week 1  van 19 – 23/07/2021 (4 dagen) geen kamp op 21/07

week 2  van 26 – 30/07/2021 (5 dagen)


Voor wie:         Sportieve kinderen van 6 – 12 jaar die graag een weekje willen rope skippen (lagere school)

Wanneer:         Elke dag van 10u00 – 17u00

Praktisch:         eerste dag aanmelden om 09u45 

                       Turnzaal Palaestra te Deinze

                        Eigen lunch in de cafetaria

Kledij:               sportieve T-shirt en short,  sportschoenen, zwemgerief

Inhoud:             basis rope skipping, turnen. We gaan ook 2 x zwemmen.

Prijs:                 4 dagen: Leden € 85, Niet-leden € 110/ kind

                        5 dagen: Leden € 105, Niet-leden € 130/ kind

Inschrijven via mail naar sportcoordinator@sportac86.be

Inschrijving pas geldig na storting op IBAN: BE47 0689 3420 2680 - Vermeld “zomerkamp basis rope skipping/week/ naam kind”


Op aanvraag zullen we opvang voorzien voor (vanaf 8u45) en na de lessen (tot max 18u15) mits vergoeding van 1.5 euro per opvang en mits aanvraag voor het kamp. 

Corona-update 14 maart 2021


De maatregelen die vrijdag 5 maart werden aangekondigd door het overlegcomité inzake het sporten tijdens Corona-tijden werden via een ministerieel besluit geformaliseerd en zijn nu in een sector specifiek protocol gegoten. In- en outdoor sporten kan afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de groep in- en of outdoor. 

Wat moet je weten?

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen blijven doorgaan, hetzij beperkt in grootte van de groep op basis van de leeftijd en locatie waar er gesport wordt. Het advies waarbij elk kind of jongere slechts 1 hobby of vrijetijdsactiviteit mag hebben blijft behouden

Sportclub van het jaar 2019
Sportac'86 voor het derde jaar op rij verkozen tot sportclub van het jaar in de stad Deinze!!
Like onze Facebook pagina.


Zo ben je als één van de eerste op de hoogte van het nieuws van Sportac'86.

Onze hoofdsponsors

Onze GOUDEN sponsors