Inschrijven nieuwe ledenVanaf maandag 15 juni (8u) kunnen nieuwe leden inschrijven voor kleuter- en basisgym en voor recreatie rope skipping. Onze uurroosters in de verschillende afdelingen zijn te raadplegen onder de button 'uurroosters' in de kolom 'Belangrijke pagina's'.

Inschrijven kan via onderstaande link:

http://inschrijvingen.gymfed.be/wizard/index?get=stamnummer=906


Nieuwe leden die nog geen login hebben, klikken op 'nieuwe gebruiker', vullen de gevraagde gegevens in en selecteren de gewenste groep.

Vervolgens zal een bevestigingsmail van de GymFed toegezonden worden (Let op! Kan soms in 'Spam' terechtkomen)

De inschrijving (én de verzekering) is pas definitief na betaling via Bancontact (Mollie).

Ongeveer een maand na de inschrijving en de betaling zal de GymFed een attest van inschrijving doormailen. Dit attest kan afgegeven worden aan de mutualiteit, waardoor onze leden een gedeeltelijke tegemoetkoming kunnen aanvragen bij hun mutualiteit.

Leden kunnen de lidkaart online downloaden via www.gymfed.be

Onze lessen starten vanaf de eerste schoolweek in september.

Tijdens schoolvakantie zijn er geen trainingen voor onze recreatie groepen.

We wensen aan al onze leden nog een deugddoende zomervakantie toe en een vlotte en goede start in september, met heel veel turn- en/of skipplezier!


Inschrijvingen

Beste ouders, beste gymnasten, beste skippers,

Het seizoen loopt weldra op zijn einde, maar toch kijken we al vooruit naar het komend sportjaar 2020-2021. Wij hopen oprecht dat uw zoon of dochter in de (huidige) groep heel veel fun mocht beleven en vooral, heel wat nieuwe zaken heeft geleerd… Jammer genoeg was de grote spelbreker het Covid-19 virus.

Als de Nationale Veiligheidsraad en het bestuur van de stad Deinze het licht op groen zetten en de lessen voldoende veilig kunnen organiseren, zullen we proberen een aantal lessen toch nog te laten doorgaan in de zomervakantie, dit afhankelijk van beschikbaarheid van trainers die we dan kunnen mobiliseren.

Wij geven al onze leden eerst de kans om opnieuw in te schrijven voor komend seizoen, alvorens nieuwe leden toe te laten. De lidgelden vindt u op deze website in de onthaalbrochure 2020-2021 bij documenten. Deze brochure wordt weldra aangepast naar het volgend seizoen en gepubliceerd.

Vanaf 15 mei (8u.) kan u via een toegestuurde link het lidmaatschap van uw zoon of dochter (nog geen nieuwe broertjes of zusjes) hernieuwen. 

Dit kan tot en met 14 juni.   

Vanaf 15 juni verschijnt de link voor nieuwe leden op deze website. LET OP! Alle groepen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van trainers!! 

Concreet betekent dit dus dat u vanaf 15 mei één maand de tijd heeft om uw zoon of dochter her in te schrijven in dezelfde groep (of de daarop volgende groep).  


Vanaf 15 juni kan (indien u niet tijdig inschrijft) het plaatsje echter ingenomen worden door iemand anders. 


Mogen wij echter met aandrang vragen om uw zoon of dochter énkel in te schrijven in dezelfde groep als het voorbije sportjaar (of in de daaropvolgende groep) en voorlopig nog NIET IN EEN ANDERE GROEP, omdat daar ook de regel geldt van “bestaande leden krijgen voorrang”. Wij willen hiermee voorkomen dat bestaande leden hun plaatsjes weggekaapt worden door leden uit andere groepen. Mochten wij echter vaststellen dat men toch inschrijft voor een andere groep, dan zullen wij genoodzaakt zijn om die inschrijving te annuleren en het lidgeld terug te storten. Vanaf 15 juni kan u dan wél (via de link op de website) voor een andere groep inschrijven, mocht u dat willen. Wij vragen hiervoor eenieders begrip!

Opmerking voor de volgende groepen:

Deinze Basisgym 2de-3de leerjaar op woensdag:


Kinderen die van de groepen 1ste lj op woensdag of zaterdag komen, alsook kinderen die reeds in die groep zitten en naar het 3de lj overstappen, worden gevraagd om zo vlug mogelijk in te schrijven!! De plaatsen in die groep zijn heel beperkt en vol is vol…. 


Deinze Basisgym 4de-6de leerjaar op vrijdag:


Kinderen die van de groep 3de lj op woensdag komen, alsook kinderen die reeds in die groep zitten en naar het 4de, 5de of 6de lj overstappen, worden gevraagd om zo vlug mogelijk in te schrijven!! De plaatsen in die groep zijn heel beperkt en vol is vol….     


Opmerkingen i.v.m. nieuwe wetgeving rond privacy:


Door in te schrijven in onze club, geeft men automatisch toelating dat foto’s gemaakt en gepubliceerd worden waarop het ingeschreven kind staat. Ons clubblad verschijnt driemaal per seizoen en daarin worden foto’s van onze leden gepubliceerd. Bovendien verklaart men zich bij inschrijving akkoord met de gedrags- en ethische code van Sportac'86.


We wensen u en uw zoon of dochter alvast een fijne zomervakantie toe en hopen jullie allen vanaf de eerste volle week van september opnieuw te mogen verwelkomen! Tot dan…